Vaicājumu valodas PML-TQ apraksts / querry language documentation: EN (ÚFAL)

Jaunākā versija! / Newest version! LVTB&UD v2.8

Vaicājami dati (15351 teikumi) / data to query (15351 sentences):

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

UD v2.7. latviešu valodas daļa pilnīgi sakrīt ar v2.6, tapēc atsevišķa LVTB versija netika noformēta. / Latvian part of UD v2.7 is the same as v2.6, thus, no LVTB version was published.

LVTB&UD v2.6

Vaicājami dati (13643 teikumi) / data to query (13643 sentences):

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB&UD v2.5

Vaicājami dati (13643 teikumi) / data to query (13643 sentences):

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB&UD v2.4

Vaicājami dati / data to query:

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB&UD v2.3

Vaicājami dati / data to query:

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB&UD v2.2

Vaicājami dati / data to query:

Marķējuma apraksts / annotation documentation: