Jaunākā versija! / Newest version! LVTB&UD v2.3

Vaicājami dati / Data to query:

Marķējuma apraksts / Annotation documentation:

Vaicājumu valodas PML-TQ apraksts / Querry language documentation: EN (ÚFAL)

LVTB&UD v2.2

Vaicājami dati / Data to query:

Marķējuma apraksts / Annotation documentation:

Vaicājumu valodas PML-TQ apraksts / Querry language documentation: EN (ÚFAL)