Vaicājumu valodas PML-TQ apraksts / querry language documentation: EN (ÚFAL)

Jaunākā versija! / Newest version! LVTB&UD v2.6

Vaicājami dati (13643 teikumi) / data to query (13643 sentences):

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB&UD v2.5

Vaicājami dati (13643 teikumi) / data to query (13643 sentences):

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB&UD v2.4

Vaicājami dati / data to query:

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB&UD v2.3

Vaicājami dati / data to query:

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB&UD v2.2

Vaicājami dati / data to query:

Marķējuma apraksts / annotation documentation: