Vaicājumu valodas PML-TQ apraksts / querry language documentation:

Jaunākā versija! / Newest version! LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.14

18850
teikumi / sentences
LVTB gramatikas modelī /
in LVTB grammar model
UD gramatikas modelī /
in UD grammar model
Vaicājami dati /
data to query
LINDAT CLARIN-CZ LINDAT CLARIN-CZ
Lejuplādes /
downloads
CLARIN-LV LINDAT CLARIN-CZ

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

Paraugdati / Sample dummy data: LVTB, UD.

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.13

18295
teikumi / sentences
LVTB gramatikas modelī /
in LVTB grammar model
UD gramatikas modelī /
in UD grammar model
Vaicājami dati /
data to query
LINDAT CLARIN-CZ LINDAT CLARIN-CZ
Lejuplādes /
downloads
CLARIN-LV LINDAT CLARIN-CZ

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

Paraugdati / Sample dummy data: LVTB, UD.

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.12

17127
teikumi / sentences
LVTB gramatikas modelī /
in LVTB grammar model
UD gramatikas modelī /
in UD grammar model
Vaicājami dati /
data to query
LINDAT CLARIN-CZ LINDAT CLARIN-CZ
Lejuplādes /
downloads
CLARIN-LV LINDAT CLARIN-CZ

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.11

16951
teikumi / sentences
LVTB gramatikas modelī /
in LVTB grammar model
UD gramatikas modelī /
in UD grammar model
Vaicājami dati /
data to query
LINDAT CLARIN-CZ LINDAT CLARIN-CZ
Lejuplādes /
downloads
CLARIN-LV LINDAT CLARIN-CZ

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.10

16803
teikumi / sentences
LVTB gramatikas modelī /
in LVTB grammar model
UD gramatikas modelī /
in UD grammar model
Vaicājami dati /
data to query
LINDAT CLARIN-CZ LINDAT CLARIN-CZ
Lejuplādes /
downloads
CLARIN-LV LINDAT CLARIN-CZ

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.9

15984
teikumi / sentences
LVTB gramatikas modelī /
in LVTB grammar model
UD gramatikas modelī /
in UD grammar model
Vaicājami dati /
data to query
LINDAT CLARIN-CZ LINDAT CLARIN-CZ
Lejuplādes /
downloads
CLARIN-LV LINDAT CLARIN-CZ

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.8

15351
teikumi / sentences
LVTB gramatikas modelī /
in LVTB grammar model
UD gramatikas modelī /
in UD grammar model
Vaicājami dati /
data to query
LINDAT CLARIN-CZ LINDAT CLARIN-CZ
Lejuplādes /
downloads
CLARIN-LV LINDAT CLARIN-CZ

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

UD v2.7. latviešu valodas daļa pilnīgi sakrīt ar v2.6, tapēc atsevišķa LVTB versija netika noformēta. / Latvian part of UD v2.7 is the same as v2.6, thus, no LVTB version was published.

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.6

13643
teikumi / sentences
LVTB gramatikas modelī /
in LVTB grammar model
UD gramatikas modelī /
in UD grammar model
Vaicājami dati /
data to query
LINDAT CLARIN-CZ LINDAT CLARIN-CZ
Lejuplādes /
downloads
CLARIN-LV LINDAT CLARIN-CZ

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.5

13643
teikumi / sentences
LVTB gramatikas modelī /
in LVTB grammar model
UD gramatikas modelī /
in UD grammar model
Vaicājami dati /
data to query
LINDAT CLARIN-CZ LINDAT CLARIN-CZ
Lejuplādes /
downloads
CLARIN-LV LINDAT CLARIN-CZ

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.4

Vaicājami dati / data to query:

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.3

Vaicājami dati / data to query:

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.2

Vaicājami dati / data to query:

Marķējuma apraksts / annotation documentation: