Vaicājumu valodas PML-TQ apraksts / querry language documentation:

Jaunākā versija! / Newest version! LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.14

Vaicājami dati (18850 teikumi) / data to query (18850 sentences):

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.13

Vaicājami dati (18295 teikumi) / data to query (18295 sentences):

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.12

Vaicājami dati (17127 teikumi) / data to query (17127 sentences):

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.11

Vaicājami dati (16951 teikumi) / data to query (16951 sentences):

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.10

Vaicājami dati (16803 teikumi) / data to query (16803 sentences):

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.9

Vaicājami dati (15984 teikumi) / data to query (15984 sentences):

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.8

Vaicājami dati (15351 teikumi) / data to query (15351 sentences):

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

UD v2.7. latviešu valodas daļa pilnīgi sakrīt ar v2.6, tapēc atsevišķa LVTB versija netika noformēta. / Latvian part of UD v2.7 is the same as v2.6, thus, no LVTB version was published.

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.6

Vaicājami dati (13643 teikumi) / data to query (13643 sentences):

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.5

Vaicājami dati (13643 teikumi) / data to query (13643 sentences):

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.4

Vaicājami dati / data to query:

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.3

Vaicājami dati / data to query:

Marķējuma apraksts / annotation documentation:

LVTB & UD_Latvian-LVTB v2.2

Vaicājami dati / data to query:

Marķējuma apraksts / annotation documentation: