Lietotājiem ar pieredzi UFAL Treex infrastruktūrā

TrEd

LVTB var pārlūkot arī, lietojot koku redaktoru TrEd kopā ar pmltq paplašinājums no repozitorija http://ufal.mff.cuni.cz/tred/extensions/core/. Papildus tam hibrīddatu ārlūkošanai nepieciešams paplašinājums lv-treebank no repozitorija http://sintakse.korpuss.lv/rep/, bet UD datu pārlūkošanai – paplašinājums ud no repozitorija http://ufal.mff.cuni.cz/tred/extensions/external/. Tad ar pmltq palīdzību slēdzoties pie koku servera adresē https://lindat.mff.cuni.cz/services/pmltq/ pieejami gan šie, gan vēl citi korpusi.

PML shēmas

For users familiar with UFAL Treex infrastructure

TrEd

LVTB can be queried with the help of tree editor TrEd with the extension pmltq from repository http://ufal.mff.cuni.cz/tred/extensions/core/. In addition, to query hybrid data one needs extension lv-treebank from repository http://sintakse.korpuss.lv/rep/ and to query UD data – extension ud from repository http://ufal.mff.cuni.cz/tred/extensions/external/. Then on can with the help of pmltq connect tree server in adress https://lindat.mff.cuni.cz/services/pmltq/ and access above mentioned corpora (and lots of others, too).

PML Schemas